Oferta

Księgowość małych i dużych firm

Usługi biura rachunkowego MK dostępne są dla każdego przedsiębiorcy. Możliwa jest długofalowa współpraca lub jednorazowa pomoc w rozwiązaniu Twojego problemu.

Zapewniamy obsługę księgową w zakresie:
- przygotowywania okresowych sprawozdań finansowych,
- prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- nadzoru nad płatnościami (np. wysyłanie wezwania do zapłaty),
- reprezentacji w ZUS, GUS, US, NBP etc.
- konsultacji w przypadku jednorazowych problemów z księgowością,
- ewidencji ryczałtowych,
- wysyłka plików JPK_V7, JPK_PKPIR, JPK_KH,
- sporządzania informacji dotyczących transakcji unijnych VAT UE,
- zarządzania płatnościami (obsługa rachunku bankowego klienta),
- rocznego rozliczenia PIT.

Kadry i płace

Reprezentacja przed ZUS, deklaracje płacowe, formularze związane z Twoimi pracownikami - zajmiemy się kwestiami związanymi z bieżącą obsługą kadrowo-płacową Twojej firmy.

W ofercie naszego biura rachunkowego znajduje się:
- prowadzenie ewidencji kadrowych i płacowych związanych z zatrudnianiem pracowników,
- naliczenie płac,
- naliczanie składek ZUS,
- naliczanie podatków,
- przygotowywanie sprawozdań statystycznych odwołujących się do tematyki kadrowo-płacowej.

Roczne rozliczenia podatkowe

Nie musisz robić tego samodzielnie - biuro rachunkowe MK świadczy usługi rozliczenia PIT-u dla osób fizycznych i firm.

Pomoc w zakładaniu firmy

Marzysz o własnej działalności, ale nie wiesz, jak się za to zabrać? Pomożemy dopełnić formalności oraz doradzimy w wyborze najlepszej formy opodatkowania.


Oferujemy pomoc przy zakładaniu działalności i rejestracji:
- spółek jawnych,
- spółek partnerskich,
- spółek komandytowych,
- spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
- spółek akcyjnych,
- fundacji,
- stowarzyszeń.

Oprócz tego załatwimy również następujące kwestie:
- rejestracja w VAT i VAT-UE,
- likwidacja spółek prawa handlowego, przekształcenia umów oraz statutów, zmian osobowych wspólników dokonywanych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jak i aktualizacja danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

Usługa wirtualne biuro

Wygodna opcja outsourcingu usług biurowych bez ponoszenia wysokich kosztów samodzielnego wynajmu. Zapewnimy Twojej firmie adres i obsługę biurową na najwyższym poziomie.

Wirtualne biuro
Umowa na minimum 12 miesięcy. Oferujemy:
- odbiór i przekazywanie korespondencji także tej za potwierdzeniem odbioru,
- adres do rejestracji firmy,
- adres korespondencyjny,
- skanowanie dokumentów i wysyłanie na adres e-mail klienta.